Beelingo.com

English Dictionary

  • Hide translation

 Zygomycotina Zygomycotina /ˌzaɪgoʊmaɪkoʊˈtiːnə/

noun

  1. Division of fungi having sexually produced zygospores  ( subdivision Zygomycota , subdivision Zygomycotina , Zygomycota , Zygomycotina )
    division of fungi having sexually produced zygospores